Σκοπος

Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση πτυχιούχων ικανών να συμμετέχουν στη διαδικασία προετοιμασίας ασθενών που θα υποβληθούν σε διαγνωστική ή θεραπευτική ενδοσκόπηση, ικανών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ιατρικής πράξης και ικανών να παρακολουθήσουν ασθενείς μετά την επέμβαση στη αίθουσα ανανήψεως. Επίσης θα είναι και η κατάρτιση πτυχιούχων ικανών στο χειρισμό ηπατοπαθών ασθενών.

Στόχος του Προγράμματος είναι η παραγωγή στελεχών ικανών να πλαισιώσουν ενδοσκοπικά τμήματα και ηπατολογικά ιατρεία με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υφίσταται επισήμως τέτοιου είδους εκπαίδευση και λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες. Είναι δε γνωστό ότι, η ύπαρξη ικανών ή και εχόντων βαθεία γνώση του αντικειμένου νοσηλευτών είναι σήμερα άκρως απαραίτητη, αφενός μεν λόγω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, αφετέρου δε χωρίς ικανά στελέχη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η Υπηρεσία συνιστά δυσχέρειες στην επιτέλεση του έργου της.

Οι προτεινόμενες μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στην απόκτηση :

• Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης :

α) στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση

β) στη Νοσηλευτική φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς

• Διδακτορικού διπλώματος

α) στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση

β) στη Νοσηλευτική φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στο Π.M.Σ, τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος.

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 06 Ιανουάριος 2015 16:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προσωπικό »

Log in

Закажите недорогой анализ воды